Σκοπός του συλλόγου είναι μέσω ενός οργανωμένου δικτύου εθελοντών, να παρέχει στους ωφελούμενους του τόσο υλικά αγαθά (όπως τρόφιμα, ρουχισμό, παιχνίδια, σχολικά είδη,υποτροφίες σε φροντιστήρια, αθλητικούς συλλόγους, ωδεία και πολλά άλλα), όσο και ψυχολογική, ιατρική και κοινωνική στήριξη, με στόχο την επανένταξή τους.

Αναλυτικότερα το σπίτι της Αγάπης έχει δημιουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο, όπου δίνει τρόφιμα σε 250 οικογένειες, αριθμός που ολοένα και αυξάνει, καθώς και το συσσίτιο που καθημερινά προσφέρει 150 μερίδες φαγητού, σε μέλη του συλλόγου που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Σήμερα πάνω από 40 χιλιάδες άνθρωποι ζουν στους δρόμους, Ο αριθμός των αστέγων αυξήθηκε κατά 30% σε σχέση με το 2009, καθώς η Ελλάδα βυθίζεται σε μια διαρκή κρίση. Το 90% των αστέγων είναι Έλληνες και το 10% αλλοδαποί, οι περισσότεροι εκ των οποίων ζουν στην Ελλάδα πάνω από 8 χρόνια. Το επίπεδο εκπαίδευσης των αστέγων είναι υψηλό, ενώ οι περισσότεροι ήταν εργαζόμενοι, κυρίως σε τομείς που έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα από την κρίση.

Με τα ποσοστά της πραγματικής ανεργίας να ξεπερνούν το 30%, ο ιστός της φτώχειας παγιδεύει ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού βγάζοντας καθημερινά στους δρόμους δεκάδες ανθρώπους. Σε τόσο δύσκολους καιρούς, το δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια δεν είναι πλέον αυτονόητο. Φτώχεια δεν σημαίνει μόνο ανεπαρκή εισοδήματα και υλικά αγαθά, αλλά και έλλειψη πόρων, ευκαιριών και συνθηκών ασφαλείας. Σε αυτό το σημείο έρχεται να προστεθεί και το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού ως αποτέλεσμα της φτώχειας.

Όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα στην τροφή, στην εργασία, στην υγειονομική περίθαλψη και στη στέγαση, είναι βαρύνουσας σημασίας για τον φτωχό πληθυσμό, καθώς η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός συνδέονται άμεσα με τις διακρίσεις, την άνιση πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες.

Το Σπίτι της Αγάπης προσπαθεί μέσα από τις δομές που δημιουργεί και τις δράσεις του να καλύψει αυτές τις ανάγκες.

Απώτερος σκοπός του είναι:

  • Η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων
  • Η διευκόλυνση πρόσβασης σε απασχόληση και εκπαίδευση.
  • Η καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων και του οικονομικού αποκλεισμού.
  • Η εξάλειψη της παιδικής και οικογενειακής φτώχειας.
  • Η δημιουργία ενός ξενώνα προσωρινής φιλοξενίας άπορων οικογενειών και ατόμων, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έως ότου να μπορέσουν να ξαναγίνουν παραγωγικά μέλη της κοινωνίας.

Ας συμμετέχουμε λοιπόν όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Είναι δείγμα πολιτισμού και ανθρωπιάς η προσφορά προς τον συνάνθρωπο.