Ο οργανισμός για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού «Το Σπίτι της Αγάπης» παρέχει στους ωφελούμενους του:
 

  • Υλικά αγαθά (όπως τρόφιμα, ρουχισμό, παιχνίδια, σχολικά είδη,υποτροφίες σε φροντιστήρια, αθλητικούς συλλόγους, ωδεία και πολλά άλλα)

  • Ψυχολογική, ιατρική και κοινωνική στήριξη.

  • Βοήθεια στην ανεύρεση εργασίας.

Αναλυτικότερα το σπίτι της Αγάπης έχει δημιουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο, όπου δίνει τρόφιμα σε 250 οικογένειες, αριθμός που ολοένα και αυξάνει. Όπως επίσης και την Τράπεζα Εργασίας, που συντάσσει αλλά και προωθεί τα βιογραφικά των ωφελούμενων. 

Όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα στην τροφή, στην εργασία, στην υγειονομική περίθαλψη και στη στέγαση, είναι βαρύνουσας σημασίας για τον φτωχό πληθυσμό, καθώς η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός συνδέονται άμεσα με τις διακρίσεις, την άνιση πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες.

 

Το Σπίτι της Αγάπης προσπαθεί μέσα από τις δομές που δημιουργεί και τις δράσεις του να καλύψει αυτές τις ανάγκες.