ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το Σπίτι της Αγάπης ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2014 από μια ομάδα ευαισθητοποιημένων ανθρώπων που θέλησαν να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους, που βρίσκονται σε
οικονομική και κοινωνική δυσχέρεια, ευκαιρίες για ένα καλύτερο αύριο..

Το σπίτι της Αγάπης στοχεύει στην αντιμετώπιση της φτώχειας, δίνοντας έμφαση
στις παρακάτω κατηγορίες ωφελουμένων.

  • Φτωχά νοικοκυριά που διαβιούν σε καθεστώς φτώχειας ή ακραίας φτώχεια
    ή κινδύνου φτώχειας
  • Πολυμελείς οικογένειες
  • Οικογένειες με παιδιά και ιδιαιτέρως μονογονεικές ή τρίτεκνες ή πολύτεκνες
    καθώς και εκείνες με παιδίά ΑΜΕΑ. που πλήτονται περισσότερο από την
    οικονομική κρίση.
  • Άστεγοι