Το Διοικητικό Συμβούλιο και όλοι οι συνεργάτες του Οργανισμού «Το Σπίτι της Αγάπης»– Οργανισμός για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού–  σας εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες του που βρεθήκατε αρωγοί, βοηθοί και συνεργάτες στο έργο του μέσα στο 2017!

Το έμπρακτο και ισχυρό σας μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης στηρίζει σημαντικά τις προσπάθειες του Οργανισμού «Το Σπίτι της Αγάπης», που στοχεύουν στην προστασία των απειλούμενων κοινωνικών ομάδων από την ένδεια και ειδικότερα των νοικοκυριών που ανήκουν σε αυτές.

«Το κλειδί για Το Σπίτι της αγάπης είναι στα χέρια όλων σας…»

Σας περιμένουμε και το 2018 να σας καλωσορίσουμε και να σας συνυπολογίσουμε στο δικό μας «Σπίτι»!

Ευτυχισμένο το 2018!