Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού «Το Σπίτι της Αγάπης»– Οργανισμός για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού – εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες του για την ευγενική προσφορά, και την φιλοξενία στους χώρους τους, την Oracle Hellas

Το έμπρακτο και ισχυρό σας μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης στηρίζει σημαντικά τις προσπάθειες του Οργανισμού «Το Σπίτι της Αγάπης», που στοχεύουν στην προστασία των απειλούμενων κοινωνικών ομάδων από την ένδεια και ειδικότερα των νοικοκυριών που ανήκουν σε αυτές.

Ως εκ τούτου σας καλωσορίζουμε και σας συνυπολογίζουμε στο δικό μας «Σπίτι»!